Vitajte na portáli pre vzdelávanie Slovákov v zahraničí

Informácie pre Vás – Informácie od Vás

Portál eduAbroad.sk si kladie za cieľ vytvoriť flexibilnú obojsmernú komunikačnú sieť. Nielen poskytovať informácie, ale umožniť Vám operatívne vkladať správy, dokumenty, fotografie z ktoréhokoľvek miesta v Európe či vo svete. Prihlásením sa do administrácie portálu sa stávate spolutvorcami jeho obsahu.

Komu je portál určený

Svojím obsahom sa portál obracia predovšetkým na školy, vzdelávacie zariadenia, ale aj kultúrne inštitúcie, krajanské združenia Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprostredkovaním vzdelávacieho obsahu sa snaží napomáhať ich činnosti. Poskytnutím možností samostatného vkladania vlastných materiálov je platformou prezentácie, ale i kronikou bohatej činnosti našich krajanov v zahraničí.

Všetko na jednom mieste

Existuje množstvo www stránok, portálov,  poskytujúcich zaujímavé informácie a užitočné materiály. Viacero z nich vďaka roztrúsenosti v záplave www priestoru zostáva nevyužitých. Kumuláciou informácií a materiálov v rôznych formách ponúkame účinný nástroj, pomocníka v každodennej práci.

Digitálne materiály pre výučbu

Možnosti, spôsoby a zdroje efektívneho prístupu k materiálom pre výučbu.

Digitálny archív

Množstvo zaujímavých materiálov, časopisov, publikácií, zborníkov, dokumentuje bohaté korene vzdelania a kultúry. Knižnica portálu poskytuje priestor na ich sprístupnenie a uchovanie pre široký okruh záujemcov doma i v zahraničí.

Slovenský jazyk

Portál rozširuje možnosti výučby slovenského jazyka garantovanej univerzitnými pracoviskami prostredníctvom online aplikácií. Dáva príležitosť využívania súčasných foriem elearningu. Vo svojej špecializovanej časti etutor.eduabroad.sk otvára možnosti rozvoja zručností vo vedení online výučby.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem prispievať k obsahu vzdelávacieho portálu eduAbroad.sk pošlite email na adresu:

office@eduabroad.sk

s uvedením Vášho mena, priezviska, názvom a adresou inštitúcie v ktorej pracujete.

Váš eduAbroad.sk tím