November 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | Udalosti a podujatia

Mikuláš a Vianoce na Slovensku 2018 VII. ročník

Dátum podujatia: 06.12.2018 - 09.12.2018
Počet voľných miest: 16
Popis:

Názov podujatia: Mikuláš a Vianoce na Slovensku

Cieľ aktivity: Zážitková forma  vzdelávania  v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí o zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku. 

Cieľová skupina: Učitelia a žiaci II. stupňa základných škôl  s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Program podujatia:

  • Zvyky a obyčaje obdobia Mikuláša a Vianoc na Slovensku
  • Vianočná atmosféra súčasných miest a dedín
  • Zábavný program plný zážitkov pre žiakov
  • Poznávací a kultúrny program pre učiteľov
  • Doplnkové aktivity: večerné filmy, krátke náučné exkurzie

Počet štipendijných miest: 90 osôb, z toho 78 žiakov a 12 učiteľov (13 žiakov a 2 učitelia na krajinu)

Uzávierka prihlášok: 22.11.2018