Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | Udalosti a podujatia

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE KRAJANSKÝCH ŠTUDENTOV - MATURANTOV

Dátum podujatia: 01.07.2018 - 20.07.2018
Počet voľných miest: 0
Popis:

Cieľová skupina:

Krajania-  študenti strednej školy maturitného a predmaturitného ročníka v zahraničí, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenčine so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v nadväznosti na ďalšie študijné zameranie na vysokých školách.

Počet štipendijných miest: 30 -  pobyt pre krajanov zdarma, dopravu do a z destinácie si hradí účastník sám.

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • doplnková príprava na následné vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách,
 • rozvíjanie komunikačných kompetencií v odborných predmetoch v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získanie zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.

Program vzdelávacej aktivity

Jazykové semináre:

 • rozvoj čitateľskej gramotnosti, prednášky z oblasti histórie, kultúry a literatúry

Odborné semináre:

 • rozvoj matematického myslenia, logiky a argumentácie, finančnej gramotnosti - škola rodinných financií,
 • workshopy na získanie PC zručností a ich praktické využitie pri vlastnej tvorbe, oboznamovanie sa s modernými technológiami v odborných predmetoch a v praxi,
 • celodenné exkurzie do automobilového závodu a vedeckých stredísk.

Doplňujúce aktivity:

 • návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest v Bratislave a okolí,
 • exkurzia po Slovensku.

Uzávierka prihlášok : 16.06.2018

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 01.07.2018 - 20.07.2018
Počet voľných miest: 0
Popis:

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • získanie spôsobilosti absolventov kurzu komunikovať v slovenskom jazyku, nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej jazykovej úrovni;
 • rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;
 • spoznanie histórie a kultúry Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta Slovenska prostredníctvom komentovaných stretnutí s osobnosťami kultúrneho a politického života.
rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni

Program:

 • dopoludnia - jazykové semináre, odborné semináre, prednášky;
 • popoludní - fonetické cvičenia ( jazyková úroveň A1-A2), konverzácia ( jazyková úroveň B1-B2),  prekladový a literárny seminár ( jazyková úroveň C1-C2);
 • inovatívne metódy zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií, zážitkové učenie, praktická aplikácia poznatkov s dôrazom na vlastnú tvorbu projektových úloh a prezentácií.

Rozsah: 100 vyučovcacích hodín vrátane mimoškolských aktivít, návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest, exkurzia po Slovensku

Uzávierka prihlášok : 16.06.2018

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/

Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska

Dátum podujatia: 20.07.2018 - 29.07.2018
Počet voľných miest: 88
Popis:

Škola v prírode pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským bude v roku 2018 v prostredí Nízkych tatier, vo Vyšnej Boci, v hoteli Barbora, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou škôl v prírode.

Témou tohtoročnej školy v prírode je pastierastvo a salašníctvo, ktoré malo vplyv na históriu, tradície aj na vývoj krajiny v okolí Vyšnej Boce. Súčasťou budú výlety na Spišský hrad a do Múzea liptovskej dediny v Pribyline, ako aj množstvo ďalších výletov do bližšieho okolia.

Odbornými garantmi pre 1. aj 2. stupeň základných škôl sú pedagógovia UMB, menovaní rektorom UMB. Realizátormi sú mladí pedagógovia a lektori z radov študentov, doktorandov aj pedagógov UMB a externí spolupracovníci.

Letná škola "KOMUNIKAČNÝ KOLOTOČ - zahrajme sa so slovenčinou" II. ročník

Dátum podujatia: 11.08.2018 - 18.08.2018
Počet voľných miest: 0
Popis:

Záujmovo vzdelávací program: Letná škola "KOMUNIKAČNÝ KOLOTOČ" - zahrajme sa so slovenčinou

Cieľ aktivity: Rozvíjanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku a literatúre, zdokonaliť sa v SJ zábavnou formou prostredníctvom využitia rôznych vyučovacích metód.

Obsahová náplň:

 • Práca so slovenčinou - slovná zásoba
 • Analýza textov
 • Interpretácia literárnych textov
 • Tvorivé úlohy

Štruktúra výučby:

 • 30 vyučovacích hodín - odborné vyučovanie rôznych  metód (tvorba, realizácia, prezentácia a hodnotenie)
 • 30 VH doplňujúce aktivity (športové hry, náučné exkurzie, prednášky súťaže a zábava)

Počet štipendijných miest: 45,  pre študentov - krajanov zo stredných škôl ( vek 14 - 18 rokov) s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, aj za účasti krajanov zo západnej Európy a zámoria.

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní letnej školy

Uzávierka prihlášok: 23.6.2018

 

 

 

Škola v prírode pre Slovákov z Rumunska a Ukrajiny

Dátum podujatia: 22.08.2018 - 31.08.2018
Počet voľných miest: 88
Popis:

Škola v prírode pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským bude v roku 2018 v prostredí Nízkych tatier, vo Vyšnej Boci, v hoteli Barbora, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou škôl v prírode.

Témou tohtoročnej školy v prírode je pastierastvo a salašníctvo, ktoré malo vplyv na históriu, tradície aj na vývoj krajiny v okolí Vyšnej Boce. Súčasťou budú výlety na Spišský hrad a do Múzea liptovskej dediny v Pribyline, ako aj množstvo ďalších výletov do bližšieho okolia.

Odbornými garantmi pre 1. aj 2. stupeň základných škôl sú pedagógovia UMB, menovaní rektorom UMB. Realizátormi sú mladí pedagógovia a lektori z radov študentov, doktorandov aj pedagógov UMB a externí spolupracovníci.

« Previous 1 2 Next »