February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia

Mikuláš a Vianoce na Slovensku 2018 VII. ročník

Dátum podujatia:
06.
Dec
-
09.
Dec
Popis:

Názov podujatia: Mikuláš a Vianoce na Slovensku

Cieľ aktivity: Zážitková forma  vzdelávania  v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí o zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku. 

Cieľová skupina: Učitelia a žiaci II. stupňa základných škôl  s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Program podujatia:

  • Zvyky a obyčaje obdobia Mikuláša a Vianoc na Slovensku
  • Vianočná atmosféra súčasných miest a dedín
  • Zábavný program plný zážitkov pre žiakov
  • Poznávací a kultúrny program pre učiteľov
  • Doplnkové aktivity: večerné filmy, krátke náučné exkurzie

Počet štipendijných miest: 90 osôb, z toho 78 žiakov a 12 učiteľov (13 žiakov a 2 učitelia na krajinu)

Uzávierka prihlášok: 22.11.2018

 

 

Miesto konania:

Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre Harmónii,

 

 

Poznámky:

Podmienky prijatia:

  • Zaslanie prihlášky
  • Odporúčanie príslušného krajanského spolku
  • Potvrdenie záväznej účasti účastníkov najneskôr 10 dní pred nástupom na podujatie
  • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto podujatia bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovania slovenského jazyka a slovenskej kultúry v krajinách v ktorých žijú.
  • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov po uzávierke, pre rovnomerné rozdelenie štipendijných miest. 

Prihláška na podujatie: Iba elektronickou formou na www.eduabroad.sk; - kalendár udalosti,

Bližšie informácie: Mgr. Ľudmila Ábelová, tel. +421 2 50117719, mobil: +421 911 730 039,

Toto podujatie je už plne obsadené.

« go back