Knižnica

Učebnice a materiály pre výučbu

 Voľne prístupné učebnice a materiály pre výučbu v digitálnej forme. Vzdelávacie materiály prístupné online. Digitálna knižnica pre tvorbu výučby a úloh.

Publikácie, časopisy, zborníky, prezentácie

 Digitálny archív publikácií a časopisov vydávaných školami, krajanskými združeniami a organizáciami. Zborníky z odborných podujatí a seminárov. Prezentácie slovenských škôl pôsobiacich v zahraničí.