Publikácie, časopisy, zborníky, prezentácie

Kategórie

Publikácie

 Publikácie slovenských autorov pôsobiacich v zahraničí, publikácie o histórii, kultúre a vzdelanosti Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prezentácie

 Prezentácie slovenských škôl pôsobiacich v zahraničí.

Časopisy

 Časopisy vydávané slovenskými školami, krajanskými združeniami a organizáciami pôsobiacimi v zahraničí.

Zborníky

 Zborníky z konferencií a odborných seminárov organizovaných Slovákmi a pre Slovákov žijúcich v zahraničí.