Zborníky

Ponad vek slovenských dolnozemských básnických generácií

Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára, ktorý sa konal v Nadlaku 19. – 20. marca 2010

Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy

Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2011