Materiály pre výučbu

Portál Naučteviac.sk

 Naučteviac.sk - vzdelávací portál pre moderných učiteľov obsahuje viac ako 35 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov. Učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre jednoduché vyhľadávanie materiálov, prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, vytváranie zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu.

www.naučteviac.sk

Portál školazdomu.sk

 Vzdelávací portál Školazdomu.sk je určený predovšetkým deťom a rodičom, teda domácnostiam, ale tiež jednotlivcom bez rozdielu veku. Na portáli je v súčasnej dobe sprístupnených viac ako 40 000 vzdelávacích materiálov z angličtiny, matematiky, fyziky, chémie, biológie, prírodovedy a ďalších predmetov. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. 

www.skolazdomu.sk