Inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1
813 30 Bratislava
e-mail: info@minedu.sk
telefón: +421 2 59 374 111
www.minedu.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ

Stromová 1
813 30 Bratislava
Kontaktná osoba: Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)
e-mail: sms@minedu.sk
telefón: +421 2 59374 659
fax: +421 2 59374 655
www.minedu.sk

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Varšo, CSc.
e-mail: jan.varso@uszz.gov.sk
telefón: +421 2 57 20 05 11
fax: +421 257 20 05 55
www.uszz.s