Slovenčina ako cudzí jazyk.

Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka

Evening courses of Slovak language - level A1, A2 and B2

Online výučba slovenského jazyka

 Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk ponúka záujemcom o slovenský jazyk e-learningový kurz slovenčinye-Slovak pre 1. stupeň A1 (úplný začiatočník) a 2. stupeň A2 (začiatočník). Kurz je súčasťou projektu Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý sa realizuje na základe grantu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. E-learningový kurz je určený najmä zahraničným slovakistom a slavistom, zahraničným Slovákom a krajanom žijúcim v zahraničí, účastníkom letnej školy Studia Academica Slovaca, ako aj všetkým záujemcom, ktorí sa chcú učiť po slovensky.

 

Slovakistické štúdiá

Slovakistické štúdiá- nový bakalársky študijný program Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave- určený zahraničným uchádzačom, krajanom a záujemcom o štúdium slovenského jazyka a slovenských reálií

Pozrite si viac: http://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia

Informačný leták