Správy

Aktuality

 Aktuálne informácie, udalosti, prieskumy, akcie, podujatia.

Slovensko

Odborné a vzdelávacie podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Konferencie, odborné semináre, koordinačné porady. Vzdelávacie programy a podujatia univerzít. Podujatia pre základné a stredné školy, aktivity v predškolskej výchove.

Zahraničie

Odborné a vzdelávacie aktivity organizované slovenskými školami, vzdelávacími inštitúciami v zahraničí. Semináre a vzdelávacie podujatia organizované slovenskými inštitúciami pre Slovákov žijúcich v zahraničí.