Prieskum potrieb

 

Dotazník o názoroch na vzdelávanie detí v slovenskom jazyku

http://www.questionpro.com/t/AJ9QrZTkNX

 

Potreby učiteľov

Dotazník zameraný na vzdelávacie aktivity a iné formy podpory učiteľov a aktivistov zahraničných centier.

http://www.questionpro.com/t/AJ9QrZUhyq

 

Potreby žiakov

Dotazníkom zisťujeme Vaše názory na potreby žiakov vo výučbe slovenského jazyka v zahraničí.

http://www.questionpro.com/t/AJ9QrZUv1m

 

Dotazník pre rodičov

Cieľom je preskúmať jazykové prostredie, v ktorom vyrastajú Vaše deti.

http://www.questionpro.com/t/AJ9QrZUv1r