Aktuality

Prieskum potrieb

Prieskum potrieb

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s iLearn Online Learning Centre organizuje prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre skvalitňovanie podpory na šich kolegov a krajanov pôsobiacich v zahraničí.

Pomôžte svojimi názormi zlepšovať podmienky pre prácu učiteľov, žiakov aj rodičov.

Dotazníky sú anonymné a sú k dispozícii  kliknutím na príslušnú linku.